SŁUPSKI ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Już po raz kolejny w ramach współpracy Stowarzyszenia Horyzont i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku rusza program „Słupski asystent osoby niepełnosprawnej”. Program współfinansowany jest ze środków Wojewody Pomorskiego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej – edycja 2017.
„Słupski asystent osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do mieszkańców Słupska z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Program zakłada udzielenie wsparcia niepełnosprawnym i ich rodzinom/opiekunom. Usługi asystenta są nieodpłatne i mogą być świadczone we wszystkie dni tygodnia, także w godzinach popołudniowych.
Od lipca do grudnia 2017 roku usługami objęte zostaną zarówno osoby dorosłe (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności lub tożsamy), jak i dzieci niepełnosprawne, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i wymagające stałego współdziałania opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Asystent osoby niepełnosprawnej pomoże m.in.:
w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła lub uczelnia;
spotkać się z ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, dobrze się bawić;
sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza;
nawiązać kontakt i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia od osób niepełnosprawnych przyjmowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D. Zgłoszenie stanowi poprawne wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz akceptacja Regulaminu Programu.

KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
ul. Słoneczna 15D, 76-200 Słupsk
Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych
tel. 59 840-04-95 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

 

Do pobrania:
Ogłoszenie
Regulamin Programu Słupski SAON 2017
ANKIETA REKRUTACYJNA SAON 2017