Specjalne warsztaty terapeutyczne odbyły się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku. Gościnnie poprowadzili je terapeuci z Niemiec.

Nasi zachodni sąsiedzi wspólnie z terapeutami ŚDS poprowadzili zajęcia w dniach 16,17,18 maja. Zajęcia miały charakter plastyczno – malarski, taneczno – ruchowy i teatralno - kabaretowy. Wizyta gości była okazją do wymiany doświadczeń w pracy terapeutycznej i opiekuńczo – wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi.
Wybór ŚDS nie był przypadkowy. W ocenie naszych niemieckich gości Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku, uznali jako wzorowy.

 

1

2

3

20170517 140155