Przedstawicie służb penitencjarnych oraz pomocy społecznej z Kanady i USA odwiedzili Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wizyta delegacji miała charakter studyjny w ramach VI Międzynarodowego Seminarium „Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy we współpracy z samorządem lokalnym i innymi instytucjami". Gości interesowała przede wszystkim organizacja systemu pomocy w Polsce. Na pytania gości odpowiadał Dyrektor Klaudiusz Dyjas wraz z pracownikami poszczególnych działów. Po wizycie w MOPR goście odwiedzili Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku oraz Oddział Zewnętrzny w Ustce Aresztu Śledczego Słupsk.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

areszt