W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie spotkał się zespół Interdyscyplinarny. Spotkanie miało m.in. charakter informacyjny.

Zespół spotyka się cyklicznie w celu realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na spotkanie 20 kwietnia zostali zaproszeni specjalni goście: wiceprezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz Piotr Pawłowski i Piotr Kawałek przedstawiciele Stowarzyszenia Pomorskiego Centrum Terapeutyczno-Prawnego „INTERIOS”. Panowie zaprezentowali główne cele i możliwości nowego punktu konsultacyjnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji, które zobowiązane są do reagowania w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie oraz udzielenia pomocy i wsparcia ofiarom przemocy.

 

1

2

3

4

5