Do 165 osób bezdomnych dotarli m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w ramach Ogólnopolskiego Badania Liczby Osób Bezdomnych.

Tak zwany spis „ministerialny” prowadzono w nocy z 8 na 9 lutego. W teren wyszli pracownicy socjalni MOPR, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Miejskiego, streetworkerów Stowarzyszenia „Horyzont”. Badanie prowadzono w tak zwanych miejscach niemieszkalnych: działkach, pustostanach, klatkach schodowych oraz miejscach oferujących schronienie osobom bezdomnym jak schronisko, noclegownia itp.
- Głównym celem patroli było dotarcie do jak największej liczby osób – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR - Narzędziem badawczym była ankieta określająca ogólną sytuację napotkanych osób. Jednocześnie informowaliśmy o formach pomocy i staraliśmy się nakłaniać osoby bezdomne do przeniesienia się z altan do bezpiecznych miejsc jak noclegownia.

Ostatni „ministerialny” spis został przeprowadzony w styczniu 2015 roku.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13