W związku z ostatnimi informacjami w mediach donoszącymi o okradzionym małżeństwie, przez osoby podające się za pracowników socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina, że wszyscy pracownicy socjalni Ośrodka posiadają aktualne legitymacje służbowe. Dokument musi być okazany na żądanie osób, które pracownik socjalny odwiedza. Legitymacja zawiera zdjęcie, imię i nazwisko, aktualną pieczęć MOPR świadczącą o jej ważności.
MOPR informuje, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności osoby podającej się za pracownika socjalnego, należy skontaktować się z Ośrodkiem w celu weryfikacji (tel. 59-842-81-26) lub z Policją.