Informujemy, że w dniu 18.10.2016r., Zarząd PFRON wprowadził znaczące zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów...w 2016 roku", dotyczące programu "Aktywny Samorząd" Moduł II. Zmiany mają zasadniczy wpływ na sposób finansowania zadania.
Szczegółowe informacje w linku poniżej:

LINK