Centrum Integracji Społecznej oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Ma wspierać i pomagać jego uczestnikom w normalnym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Oficjalne otwarcie miało miejsce 12 września. CIS uroczyście otwierał Prezydent Robert Biedroń, Dyrekcja MOPR oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Horyzont.
Oferta CIS jest kierowana do wszystkich osób mających problemy z odnalezieniem się na ryku pracy i pełnym funkcjonowaniu społecznym: osób bezrobotnych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych, długotrwale pozbawionych wsparcia. Klub funkcjonuje w systemie codziennych zajęć, na których uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności. Dodatkowo wspierani są indywidualnymi ścieżkami zajęć oferujących wsparcie psychologiczne.
W 2016 roku CIS przyjął 35 uczestników. W przyszłym zajęcia będzie tu odbywać 50 osób. Umiejętności klubowicze nabywają w czterech podstawowych warsztatach: remontowo-budowlanym, opiekuńczo-gospodarczym, konserwatorsko-porządkowym, wytwórczo-handlowym.

Partnerami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, PUP w Słupsku oraz Stowarzyszenie „Horyzont”. CIS powstał w ramach działania "Aktywna Integracja RPO WP na lata 2014-2020". Do 2018 roku na projekt wydanych będzie prawie 2,2 mln złotych.

 

 

1

2

3

5

6

7