Szanowni Państwo Wnioskodawcy!

Program "Rodzina 500 plus" umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem Banków oraz ZUS. W celu usprawnienia obsługi i procesu rozpatrywania składanych przez Państwa wniosków zwracamy się z prośbą o dokładne wypełnianie wszystkich pól, a w szczególności następujących wymaganych danych:

  1. wskazanie pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia wychowawczego wyłącznie na na drugie i kolejne dzieci

  2. wskazanie współmałżonka lub konkubenta w składzie rodziny, w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia dla pierwszego dziecka

  3. wskazanie numeru PESEL członków rodziny

  4. wskazanie miejsca zamieszkania wnioskodawcy (miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania)