Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do 15 kwietnia MOPR przyjmuje wnioski w ramach Modułu II, na pomoc w uzyskaniu wykształcenia. Dokumenty mogą składać osoby uczące się i posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwalifikowani do programu są uczniowie szkół policealnych, kolegiów oraz studenci szkół wyższych, a także osoby mające otwarty przewód doktorskich, jednak nie będące na studiach doktoranckich.

Program „Aktywny Samorząd” zapewnia zwrot kosztów czesnego do 3000 zł lub powyżej tej kwoty w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie wnioskującego nie przekracza kwoty 583 zł. Osoby wnioskujące w ramach „Aktywnego Samorządu”, mogą także starać się o dodatek na pokrycie kosztów związanych z nauką, który wynosi maksymalnie 1000 zł. Może on być zwiększony o kwotę 500 zł., jeżeli wnioskodawca uczy się poza miejscem zamieszkania lub o 300 zł. gdy wnioskodawca jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny.
Pracujące osoby zakwalifikowane do programu muszą posiadać finansowy wkład własny, w wysokości 15 procent dofinansowania kosztów nauki.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15d w pokoju nr 06 (parter), w godzinach 7.00-15.00. Dodatkowe informacje o programie można zdobyć pod numerem telefonu 59-840-18-90.

Dokumenty do pobrania zjaduja się pod linkiem:
http://www.mopr.slupsk.pl/index.php/dofinansowania-pfron/2-uncategorised/259-aktywny-samorzad-2015-komunikat-plus-wnioski