Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wyposaża w poduszki i koce, osoby potrzebujące tej formy rzeczowego wsparcia. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić się po wymienione artykuły do Zespołu ds. Osób Bezdomnych i uchodźców, w MOPR przy ul. Słonecznej 15 d (wejście z boku budynku). Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 59-840-20-84.
Poduszki i koce będą rozdawane do wyczerpania zapasów.