Aż 18 firm i instytucji otrzymało certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom 2016”. Uroczyste przyznanie wyróżnienia odbyło się podczas gali 29 grudnia, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego.

Przedstawiciele placówek publicznych, firm, stowarzyszeń certyfikat odbierali z rąk Roberta Biedronia Prezydenta Słupska, Klaudiusza Dyjasa Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Violetty Karwalskiej Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM, Małgorzaty Mogielnickiej Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Horyzont”, Danuty Sroka Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
Przedstawicielom uhonorowanych podmiotów wręczono certyfikaty „Miejsca przyjaznego seniorom 2016” oraz specjalne logo w formie naklejki, która ma informować o wyjątkowości danego miejsca, wyróżniającego się specjalnie przygotowaną dla seniorów ofertą, w zależności od branży w jakie funkcjonują.
Akcja „Miejsca Przyjazne Seniorom” w Słupsku prowadzona była po raz trzeci. Certyfikat przyznano na rok 2016. Otrzymało go 18 firm, wśród których 9 podmiotów startowało po raz pierwszy. Pozostała dziewiątka certyfikat odnowiła.
Organizatorami akcji było Stowarzyszenie "Horyzont", Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Urząd Miasta Słupsk. Gmina Słupsk.

Certyfikat otrzymali:

1. Caffe Góra Lodowa
2. Kino Rejs
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
4. FELIZAJOB – opieka osób starszych i usług opiekuńczych
5. ANSIT – serwis komputerowy i szkolenia
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Bałtycka Galeria Sztuki
8. Park Wodny, Redzikowo
9. MBP filia nr 8 –filia
10. PF Sinfonia Baltica
11. Stowarzyszenie UTW
12. Stowarzyszenie Metalowe Serca
13. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny im. T. Gwiżdża 
14. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
15. MBP im. M. Dąbrowskiej
16. MBP filia nr 6
17. Optyk „P. Hilary”
18. Muzeum Pomorza Środkowego

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15