130 paczek z prezentami otrzymały dzieci podczas specjalnego spotkania Wigilijnego. W świątecznej uroczystości wziął udział Prezydent Słupska Robert Biedroń.

Wielkie świąteczne spotkanie zorganizowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w piątek 18 grudnia, w Gościńcu Młyn Słupski. Wspólną Wigilię przygotowano dla wszystkich dzieci na co dzień uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego oraz Świetlic Środowiskowych. Na stołach zagościły tradycyjne potrawy, dzieci podzieliły się opłatkiem, życzeniami. Nie zabrakło także Świętego Mikołaja, który wręczył 130 paczek z prezentami.

Ważnym akcentem podkreślającym rangę spotkania, było pojawienia się Roberta Biedronia, Prezydenta Słupska, na którego dzieci bardzo żywiołowo zareagowały. Prezydent złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

34