Betlejemskie Światło Pokoju przywiezione z Betlejem trafiło dzisiaj do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Światełko z rąk harcerzy odebrał Dyrektor Klaudiusz Dyjas. Tegorocznej akcji przekazywania światła towarzyszy hasło „Zauważ człowieka”. - To przesłanie szczególnie ważne w pracy naszych pracowników, którzy dostrzegają problemy ludzi i każdego dnia pochylają się nad potrzebującymi pomocy - powiedział klaudiusz Dyjas, dziękując za dar harcerzom.  

Polscy harcerze od 1991 roku odbierają Światło Pokoju od słowackich skautów, a następnie przekazują je także na Ukrainę, Litwę i Białoruś. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowana została w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej groty do katedry wiedeńskiej.

 

1

2

3

4

5