Przedstawiciele firmy PeP Sport odwiedzili Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Przekazali dary, które w okresie świątecznym zostaną rozdysponowane wśród podopiecznych Ośrodka.

Artykuły zebrał właściciel firmy Pan Mateusz Pietrzak, wraz z małżonką Joanną. Ośrodek odwiedzili w poniedziałek 14 grudnia. Zebrane artykuły to przede wszystkim produkty spożywcze w tym słodycze, odzież, drobny sprzęt kuchenny, a także telewizor. Wszystkie zebrane produkty trafiły do Zespołu ds. asysty rodziny. Trafią do najbardziej potrzebujących rodzin w Słupsku.

Pracownicy MOPR dziękują firmie PeP Sport za włączenie się w działania charytatywne, na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

3

4

5

6