Do 185 osób dotarły specjalne patrole Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i służb publicznych, w ramach prowadzonej w województwie pomorskim akcji liczenia osób bezdomnych.

Patrole liczyły osoby bezdomne w całym województwie pomorskim, w nocy z czwartku na piątek 10 -11 grudnia. W Słupsku do pierwszych osób pracownicy Zespołu ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR, docierali już w godzinach porannych. Jednak główną akację zaplanowano na godziny wieczorne, gdyż w tym czasie osoby bezdomne można zastać w miejscach, w których na co dzień przebywają
W tym roku w akcji uczestniczyło około 40 osób. Pracowników MOPR wspomagała Straż Miejska, Policja, Streetworkerzy Stowarzyszenia „Horyzont”. Bardzo dużego wsparcia udzieli studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku - Wydziału matematyczno-przyrodniczego, Instytutu nauk o zdrowiu o kierunku ratownictwo medyczne.

Patole do późnych godzin nocnych starały się dotrzeć do jak największej liczby osób. Akcję prowadzono w tak zwanych miejscach niemieszkalnych, w których osoby bezdomne przebywają: działkach, pustostanach, klatkach schodowych, dworcu, w okolicach marketów i wielu innych, a także w placówkach pomocowych: noclegowni, schronisku , ogrzewalni, izbie wytrzeźwień.
- W tym roku nasze patrole dotarły do 185 osób, to mniejsza ilość w porównaniu z ogólnopolskim badaniem, które prowadzone było na początku roku. Wówczas liczba ta wyniosła 232 – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Mamy jednak świadomość, że do niewielkiej grupy znanych nam osób nie udało nam się tego dnia dotrzeć. Dlatego realna liczba osób bezdomnych w Słupsku to 200.

Patrole, oprócz liczenia i zbierania danych w formie specjalnych ankiet, oferowały pomoc w przeniesieniu się do placówek pomocowych, informowały o innych formach pomocy oraz badały stan bezpieczeństwa osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych, z uwagi na wciąż spadające temperatury.

Liczenie osób bezdomnych w Słupsku, to element badania socjodemograficznego prowadzonego pod nazwą „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”. Badanie przeprowadza się co dwa lata i tylko w Województwie Pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Głównym celem akcji jest przedstawienie rzeczywistej liczby osób bezdomnych, ustalenie podstawowych danych na temat zjawiska, a także dotarcie do nieznanych dotychczas służbom pomocowym osób.

Specjaliści z sekcji ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR oceniają, że liczba osób bezdomnych w Słupsku jest od lat na tym samym poziomie i oscyluje w granicach 200.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14a

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26a

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

41 

42

43

44

44a

45

46

47

48

49

50

51

52

53