O tym jak skutecznie pomagać osobom bezdomnym w Słupsku, dyskutowali eksperci podczas specjalnej konferencji zorganizowanej pod nazwą „Pierwszy kontakt i co dalej...? Kontynuacja”.

Spotkanie miało miejsce we wtorek 17 listopada w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Niedziałkowskiego 6. Konferencja miała duże znaczenie dla osób zajmujących się na co dzień pomaganiem osobom bezdomnym. Uczestnicy dyskutowali min. o tym, jak system pomocy usprawnić, jaka jest skala bezdomności w Słupsku. Porównano także system pracy z osobami bezdomnymi w Słupku, z najnowszymi trendami, jakie w pomocy osobom bezdomnym zaczynają obowiązywać w Polsce. Spotkanie podzielono na cześć prelekcyjną i dyskusyjną

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie reprezentował Klaudiusz Dyjas, Dyrektor Ośrodka, który w trakcie prelekcji zaprezentował i przeanalizował, Słupski system pomocy osobom bezdomnym.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Horyzont”.

 

Początek spotkania. Zapisy uczestników.

Dyrektor Klaudiusz Dyjas omawia słupski system pomocy.

Słuchacze, którzy przybyli na konferencję.

Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR w trakcie prelekcji.

Materiały dotyczące konferencji. Wydawane były uczestnikom.

Zdjęcie na ścianie z rzutnika prezentuje tytuł konferencji.

Plakat pokazujący etapy wychodzenia z bezdomności.

Uczestnik konferencji w trakcie rozmowy z Radiem Słupsk.

Adam Koszutowski ze Stowarzyszenia Horyzont w trakcie rozmowy z Radiem Koszalin

Dyrektor Dyjas w trakcie rozmowy z mediami