„Słupski chłopczyk” - taką nazwę przyjęło przedszkole nr 19, przy ul. Norwida. Z tej okazji dzieci i pracownicy placówki, zorganizowali wielką uroczystość.

Nową nazwę oficjalnie mocą uchwały przyjęła Rada Miasta. Z tej okazji przedszkole zorganizowało specjalną uroczystość. Władze Słupska reprezentowała wiceprezydent Krystyna Danilecka – Wojewódzka. Na wydarzenie zaproszeni zostali także, rodzice dzieci, sponsorzy, przyjaciele placówki oraz instytucje, z którymi na co dzień przedszkole współpracuje. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie reprezentował Klaudiusz Dyjas, Dyrektor Ośrodka.
Wydarzenie obfitowało w atrakcje. Dzieci wcieliły się w aktorów, odgrywając historię Słupskiego Chłopczyka, bajkową interpretację powstania nazwy ich przedszkola. W spektaklu potężnym wsparciem aktorskim i muzycznym byli studenci Akademii Pomorskiej.
Przedszkole oprócz roli opiekuńczej i wychowawczej spełnia na co dzień jeszcze jedną – uczy dzieci wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka oraz uczy pomagania innym. Dzieci, ich rodzice i personel placówki, systematycznie organizują akcje charytatywne, polegające głównie na zbieraniu najpotrzebniejszych artykułów dla dzieci z ubogich rodzin. Dary przekazują pracownikom MOPR, którzy następnie rozdysponowują je między rodziny objęte pomocą Ośrodka.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

2425

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36