Dni otwarte oraz pokaz twórczości swoich podopiecznych, zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach obchodów Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Z okazji święta osób niepełnosprawnych w czwartek 7 maja, podopieczni ŚDS przygotowali specjalny program artystyczny oraz kolejną porcję informacji nagranych w ramach telewizji ŚDS. Wszystkie atrakcje można było obejrzeć w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Szarych Szeregów. Spotkanie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób.
W ramach Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, przez cały tydzień personel Środowiskowego Domu Samopomocy prowadził akcję otwartych drzwi. Placówkę można było zwiedzać od poniedziałku do piątku. Jak co roku akcja jest doskonałą okazją do spotkania i zadawania pytań, jak placówka działa na co dzień oraz daje możliwość porozmawiania o formach terapii ze specjalistami i podopiecznymi ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się przy ul. Kościuszki 3, działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku. Ośrodek jest jednostką wsparcia dziennego dla dorosłych osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Celem działalności domu jest zapobieganie regresowi osobistemu i marginalizacji społecznej ludzi z ww. różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także doskonalenie zaradności indywidualnej i aktywizowanie społeczne i zawodowe tych osób. Działania terapeutyczne zmierzają również do większej integracji podopiecznych z lokalną społecznością, a poprzez to kształtują właściwe postawy społeczeństwa wobec tych osób. ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach o 8.00 do 16.00

 

1

2

6

8

10

11

13

15