Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie działa już rok. Efekty zaprezentowano na specjalnej konferencji. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie „Horyzont”, w którym działają m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Patronat nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Konferencja pod nazwą "Podmioty ekonomii społecznej jako element systemu pomocy społecznej", odbyła się 8 maja w siedzibie Centrum, które znajduje się w Smołdzińskim Lesie. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej z regionu pomorskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
W trakcie spotkania pracownicy Centrum zaprezentowali swoją działalność, która polega na aktywizowaniu osób bezrobotnych. Uczestnicy mogli zwiedzać CIS oraz dowidzieć się o metodach pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z kadrą ośrodków o podobnym charakterze działań.
Patronat nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.
Organizatorem konferencji było stowarzyszenie "Horyzont" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie.

 

1

23

3a

4

5

5b

5c

5d

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38