Firmy uczestniczące w programie „Familijny Słupsk” więcej zarobią, a słupszczanie na tym skorzystają – przekonują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. MOPR poszukuje nowych firm, które wchodząc w program poszerzą katalog zniżek dla słupskich rodzin.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie firmy zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności. Warunkiem jest zaproponowanie zniżek na swoje usługi lub produkty oraz podpisanie porozumienia z MOPR o uczestnictwie w programie. W ten sposób firma zostaje oficjalnie umieszczona w katalogu zniżek dostępnym w internecie. Otrzymuje również specjalną naklejkę z logo „Familijny Słupsk”, która informuje, że w danym punkcie uprawnione rodziny mogą korzystać ze zniżek. Aktualnie w katalogu ujęte są 32 firmy z różnych branż - Ale może być ich znacznie więcej – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Dlatego zwracamy się do właścicieli i dyrektorów firm, aby przyłączali się do programu. To się po prostu opłaca. Firma zwiększy obrót, a rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mniej wydadzą na usługi czy zakupione produkty – dodaje.

Do zniżek uprawnione są rodziny z co najmniej trójką dzieci. Wnioski o Kartę Dużej Rodziny rodzice występują do MOPR. Karta upoważnia do korzystania ze zniżek w Ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny, a także w słupskim programie „Familijny Słupsk”.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do programu powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15 d (sekretariat). Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 59-842-81-26. Aktualny katalog zniżek znajduje się w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY oraz www.slupsk.pl

 

Logo akcji Familijny Słupsk