Program Aktywny Samorząd

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Występują istotne ZMIANY W PROGRAMIE - zapraszamy do zapoznania się z treścią na stronie http://www.pfron.org.pl/

O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków poinformujemy w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Słonecznej 15d, pok. 6 (parter) tel. 59-840-18-90.