„Miejsca przyjazne seniorom” to nowy projekt mający na celu promowanie miejsc na terenie Słupska kierujących swoje działania do osób starszych. Na promującą tą ideę konferencję Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem mieszkańców miasta, w poniedziałek (30 września) o godz. 11.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6.

Do projektu, który będzie prowadzony całą jesień będą mogły zgłosić się podmioty (np. sklepy, apteki, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i wiele innych), które mają w swojej działalności ofertę stworzoną specjalnie dla seniorów ( produktów, usług zniżek itp.). Miejsca te otrzymają specjalny certyfikat i będą promowane.
Nowy projekt zostanie zaprezentowany na poniedziałkowej konferencji, która będzie także okazją do omówienia już realizowanych inicjatyw dla seniorów w Słupsku, a także wymiany doświadczeń i przemyśleń na temat planowania i realizowania skutecznej polityki na rzecz starzejącego się społeczeństwa.
Organizatorami konferencji oraz partnerami akcji „Miejsca przyjazne Seniorom” są: Stowarzyszenie HORYZONT w Słupsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Miejska Biblioteki Publiczna w Słupsku

 

PROGRAM KONFERENCJI

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM

Miejsce : Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk
Termin: 30 września 2013
Moderator: Paweł Kamiński

Rozpoczęcie konferencji godzina 11.00
Tematy wprowadzające :
11.15 – 11.30 – Główne trendy w polityce senioralnej – Violetta Karwalska – Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych UM
11.30 – 11.45 – Lokalna polityka senioralna – Klaudiusz Dyjas – Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
11.45 – 12.00 – Co dla seniora? – Danuta Sroka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

O projektach:
I EDYCJA
12.00 – 12.15 – Stowarzyszenie HORYZONT – Centrum Aktywności i Integracji Seniora – Małgorzata Mogielnicka
12.15 – 12.30 – Słupski Uniwersytet III Wieku – Przez Edukację do Aktywności Społecznej (kontynuacja w II Edycji) – Stanisława Orłowska

Przerwa kawowa – 1230 – 1300

II EDYCJA
13.00 – 13.15 – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań” – Jak dobrze być seniorem – Zofia Stodoła, Jolanta Żurawska, Wanda Perchel
13.15 – 13.30 – Stowarzyszenie ARABESKA – Arabeska łączy pokolenia – Beata Kątnik

Jakich obszarów nie dotknęliśmy?
13.30 – 13.45 – Starość a samotność w chorobie społecznej – A. Szuran-Karpiej

O akcji:
13.45 – 14.00 – AKCJA – Miejsce Przyjazne Seniorom – Marta Mazurek – Animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku

14.00 – 14.30 – Dyskusja, podsumowanie