30 zestawów szkolonych zebrał Teatr Lalki „Tęcza” w ramach akcji charytatywnej „Tęczowa wyprawka szkolna”. Dary trafią do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który rozdysponuje wśród dzieci z najuboższych rodzin.

Akcja zbiórki przedmiotów na szkolne wyprawki trwała od połowy sierpnia do 13 września. Słupszczanie mogli przynosić przybory szkolne do Teatru, który w ramach podziękowania darczyńcom, ufundował im darmowe wejściówki na spektakl „Trzy świnki”. Przed wydarzeniem, które miało miejsce 14 września, odczytano listę sponsorów , którzy podarowali przybory na szkolne wyprawki. Była to już czwarta tego typu akcja prowadzona przez Teatr. - Cieszymy się, że akcja powiodła się w tym roku, - mówi Małgorzata Kamińska-Sobczyk – dyrektor Teatru Lalki „Tęcza” - Cztery lata temu, jako pierwsi zbieraliśmy przybory szkolne, dla ubogich dzieci. Dzisiaj widzimy, że w tego typu działalność charytatywną włącza się coraz więcej organizacji i instytucji – dodaje.
Zebrane przybory szkolne trafiły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Pracownicy socjalni rozdzielą je wśród dzieci z najuboższych rodzin. - Nasi pracownicy mają najlepszą wiedzę, do kogo wyprawki powinny trafić – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR – To bardzo dobra akcja. Teatr w ten sposób wzbogaca wrażliwość nie tylko na sztukę ale również uczy potrzeby pomagania innym.

Sabina Soboń, konsultant programowy Teatru Lalki „Tęcza” prezentuje efekt akcji.

Sabina Soboń, konsultant programowy Teatru Lalki „Tęcza” prezentuje efekt akcji.